Kadonnut osakekirja, mistä uusi?

Asunto-osakeyhtiön osakkeet tuottavat yleensä oikeuden hallita taloyhtiön rakennuksessa yhtiöjärjestyksessä määriteltyö huoneistoa tai muuta tilaa. Taloyhtiön osakas ei omista varsinaisesti “omaa” huoneistoaan. Sen sijaan osakas omistaa taloyhtiöstä osakkeita.

Osakkeista on annettu turvapainossa (ent. Setec, nyk. Gemalto) painettu osakekirja. Osakekirjojen käytöstä ollaan luopumassa, sillä uusille 1.1.2019 jälkeen perustetuille asunto-osakeyhtiölle ei enää paineta osakekirjoja. Omistus kirjataan sähköiseen huoneistotietojärjestelmään. Vanhatkin taloyhtiöt on siirrettävä siirtymäajan jälkeen huoneistotietojärjestelmään.

Mikäli osakekirja katoaa tai tuhoutuu, on osakekirjan kuolettamista haettava ensin käräjäoikeudelta. Hakemuksen vireille tulosta käynnistyy kuulutusmenettely. Kuolettamisprosessi kestää kuulutuksen vaatiman ajan vuoksi yleensä 4-5 kuukautta.

Kun osakekirja on lainvoimaisella tuomioistuimen päätöksellä kuoletettu, taloyhtiö tilaa osakkeenomistajan pyynnöstä uuden osakekirjan turvapainosta. Osakekirjat kuoletetaan ja tilataan turvapainosta siihen saakka, kun taloyhtiö on siirtänyt kaikki osakkeensa huoneistotietojärjestelmään.

Asianajajan hoitamana osakekirjan kuolettaminen onnistuu nopeasti ja asiantuntevasti.


PALAA ARKISTOON

Valikko