Laajakaistavastike tai mediavastike taloyhtiöön?

Mediavastike

Verkkoyhtiöt tarjoavat taloyhtiöille erilaisia koko taloyhtiön käyttöön tarkoitettuja laajakaistaliittymiä. Tällaiset voivat olla esimerkiksi valokuituyhteyksiä, joista taloyhtiö maksaa perusmaksun verkkoyhtiölle ja osakkaat (asukkaat) saavat tietyn nopeusluokan yhteyden huoneistoonsa taloyhtiön maksamalla perusmaksulla.

Mikäli osakas (asukas) haluaa nopeamman yhteyden taloyhtiön perusyhteyden ”päälle”, yleensä osakas voi itse tilata huoneistoonsa verkkoyhtiöltä lisämaksua vastaan lisää nopeutta tai muita lisäpalveluita.

Jos taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä on mainittu vastikkeina esimerkiksi hoitovastike ja rahoitus- tai pääomavastike, mutta ei muita vastikkeita, sisällytetään verkkoyhteydestä taloyhtiölle koituvat kulut hoitovastikkeeseen. Se jakautuu osakkaille huoneistojen tyypillisesti huoneistojen koon tai osakemäärän mukaan.

Kun hoitovastikkeen peruste liittyy yleensä suoraan tai välillisesti huoneiston kokoon, maksavat suurempien huoneistojen osakkaat esimerkiksi verkkoyhteydestä tosiasiassa enemmän kuin pienemmät huoneistot.

Laajakaista- tai mediavastike käyttöön?

Mikäli osakkailta tahdotaan periä esimerkiksi laajakaistayhteydestä johtuvat kulut tasamaksuna, on yhtiöjärjestyksessä oltava tätä koskeva määräys. Ellei määräystä ole ja se halutaan yhtiöjärjestykseen lisätä, tehdään päätös 2/3 äänten enemmistöllä yhtiökokouksessa. Kaikkien osakkaiden suostumusta päätökseen ei tarvita.

Tasamaksua tarkoittava vastike voi olla nimeltään esimerkiksi laajakaistavastike tai mediavastike.

Kaikki osakakat maksavat laajakaistasta siitä riippumatta, käyttävätkö kaikki osakkaat palvelua vai eivät. Mahdollinen laajakaista- tai mediavastike ei muuta tilannetta. Jos laajakaistamaksut sisällytetään hoitovastikkeeseen, ne tulevat kaikkien maksettavaksi. Yhtälailla tasamaksuista laajakaista- tai mediavastiketta peritään kaikilta huoneistoilta käytöstä riippumatta.

Mikäli yhtiöjärjestystä muutetaan laajakaista- tai mediavastikkeen mukaanottamiseksi, on hyvä tarkistaa muutoinkin yhtiöjärjestyksen ajantasaisuus. Tarkistettavia asioita ovat mm. hallituksen jäsenten lukumäärä, tilintarkastajien lukumäärä ja esimerkiksi lainaosuussuoritusten takaisinmaksuasiat erityisesti silloin, jos lainaosuuksien takaisinmaksu on todettu mahdolliseksi vain yhtiön omistaman rakennuksen rakentamiseksi otetun lainan osalta.

Toimistomme tarjoaa yhtiöjärjestysten päivityspalvelua kustannustehokkaaseen hintaan valtakunnallisesti nopeilla toimitusajoilla satojen yhtiöjärjestysmuutosten kokemuksella.


PALAA ARKISTOON