Kattolumet putoavat, kuka vastaa?

Helsingin hovioikeus on antanut tuomion (Helsingin HO, R 12/378, tuomio nro 268, 30.1.2013) ns. Hakaniemen kattolumiasiassa. Hovioikeus vapautti käräjäoikeudessa kuolemantuottamuksesta tuomitun huoltoyhtiön toimitusjohtajan vastuusta.

Taloyhtiö vastaa kiinteistön omistajana tai haltijana mm. siitä, ettei kattolumien putoamisesta aiheudu vaaraa kenellekään. Sama koskee esimerkiksi liukkauden torjuntaa kiinteistön (tontin) alueella. Kattolumien kohdalla vastuu tarkoittaa sitä, että taloyhtiön on olosuhteet huomioonottaen varmistauduttava siitä, ettei taloyhtiön rakennuksen katolta pääse putoamaan lunta tai jäätä alla kulkeville ihmisille. Myös omaisuuden vaurioituminen kattolumien putoamisen vuoksi voi olla taloyhtiön vastuulla.

Vastuu voi olla paitsi taloudellista niin myös rikosvastuuta. Yllä tarkoitetussa Helsingin hovioikeuden ratkaisussa huoltoyhtiön toimitusjohtajan kohdalla oli kysymys nimanomaan rikossyytteestä. Taloyhtiö ei yhtiönä voi olla rikosvastuussa. Sen sijaan vastuuseen voivat joutua isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja.

Taloyhtiö voi siirtää vastuunsa kattolumista kokonaan tai osittain esimeriksi kiinteistöhuoltoyhtiölle. Hakaniemen kattolumiasiassa taloyhtiö oli siirtänyt kattolumien tarkkailun maatasolta ja taloyhtiön varoitusmerkkien asettamisen katualueelle huoltosopimuksessa huoltoyhtiölle. Tästä syystä taloyhtiön isännöitsijää tai hallituksen jäseniä ei syytetty mistään eikä heiltä vaadittu asiassa korvauksia.

Helsingin hovioikeuden tilanteessa huoltoyhtiön katsottiin toimineen vallinneet sääolosuhteet huomioonottaen riittävän huolellisesti, kun sen edustaja oli tarkkaillut lumitilannetta päivittäin katutasosta. Vielä käräjäoikeus oli sillä kannalla, että tarkkailun olisi tullut tapahtua jopa katolta saakka.

Vaikka kattolumet aiheuttaisivat jopa kuoleman ohikulkijalle, voi kysymyksessä olla tapaturma, josta kukaan ei ole vastuussa. Taloyhtiö vapautuu vastuusta olemalla itse (hallitus ja isännöitsijä) riittävän huolellinen seuratessaan vallitevia sääolosuhteita, katolle kertyvän lumen määrää olosuhteet huomioiden riittävän usein, varoittamalla tarvittaessa katolta putoavan lumen vaarasta kadulla näkyvin ja selkein varoitusmerkein ja kulkusuojin sekä ryhtymällä toimiin kattolumien pudottamiseksi tilanteen niin vaatiessa. Vaihtoehtoisesti taloyhtiö voi ulkoistaa vastuunsa näiltä osin käytännössä kokonaan. Tässäkin kohtaa taloyhtiön on olta kuitenkin huolellinen. Huoltosopimuksen on oltava riittävän yksityiskohtainen.

Huoltoyhtiön tilanne uhkasi käydä vielä em. asian käräjäoikeusvaiheessa varsin tukalaksi. Hovioikeuden ratkaisu selkiytti tilannetta ja siinä otettiin käytännön maalaisjärki käyttöön. Päivittäinen katolla käyminen lumitilanteen toteamiseksi on itsessään vaaratilanteita aiheuttavaa ja joka tapauksessa kohtuutonta.

Asiasanat: kattolumet, asunto-osakeyhtiö, taloyhtiö, huoltoyhtiö, vastuu


PALAA ARKISTOON