Autopaikoista asunto-osakeyhtiössä

Uudemmissa taloyhtiössä rakennusliike myy usein yhtiön pihalla olevat autopaikat osakkeina niitä haluaville. Tällaisten autopaikkojen kohtalo tulee lopullisesti ratkaistuksi: autopaikka ja sen käyttöoikeus kuuluu vain ja ainoastaan autopaikan hallintaan oikeuttavien osakkeiden haltijalle. Tällaisessa tilanteessa autopaikan käyttäjä maksaa yhtiöjärjestyksen mukaista vastiketta paikastaan. Autopaikka on myytävissä (ellei yhtiöjärjestyksen määräyksistä muuta johdu) esimerkiksi huoneiston myynnin yhteydessä.

Lukumääräisesti tavanomaisinta on, että asunto-osakeyhtiö vuokraa yhtiön pihalla olevia autopaikkoja hyväksi katsomillaan perusteilla. Näin on tilanne yksinkertaistaen kaikissa sellaisissa taloyhtiöissä, joissa autopaikat eivät kuulu huoneistoselitelmän mukaan tiettyyn huoneistoon eikä autopaikat ole osakkeina.

Kun osakas myy huoneistonsa, syntyy usein kiusaus ”myydä” autopaikka mukana. Lähtökohta kuitenkin on, että autopaikan käyttöoikeus ei ole luovutettavissa, vaan yhtiö voi päättää, kenelle vapautuvan autopaikan antaa käytettäväksi. Periaatteena on pidettävä, että autopaikka ei kuulu tiettyyn huoneistoon, ellei toisin ole yhtiöjärjestyksessä määrätty.

Kuluttajariitalautakunta on ottanut hiljattain kantaa ratkaisussaan (1708/82/08) yllä olevaan kysymykseen. Lautakunta katsoi, että asuntokaupan ostajalla on oikeus hinnanalennukseen, kun myyntiaineistossa mainittiin autopaikan (hallipaikan) kuuluvan huoneistoon – vaikka näin ei ollut.

Asiasanat: asunto-osakeyhtiö, taloyhtiö, autopaikka


Warning: Undefined variable $categories_list in /var/www/fs1/3/mnafi/public_html/wp-content/themes/pulkamo2019/inc/template-tags.php on line 63
Avainsanat , ,

PALAA ARKISTOON