Autopaikkojen jakosäännöt uudessa asunto-osakeyhtilaissa

Kaupunkien keskustoissa erityisesti vanhempien talojen pysyvä ongelma on autopaikkojen riittämättömyys. Talot on rakennettu ennen autoistumisen läpimurtoa ja eikä autopaikkoja riitä usein kuin kolmannekselle tai neljännekselle huoneistoista.

Autopaikkapula on ajanut taloyhtiöt varsin luoviinkin ratkaisuihin ongelman poistamiseksi. Autopaikkojen jakosääntöjä laadittaessa ei ole aina noudatettu tasapuolisuutta. Talossa asuvia osakkaita on saatettu kohdella autopaikan saamisessa talon ulkopuolella asuvaa ns. sijoittajaosakasta hellemmin. Talossa asuvat ovat voineet päästä autopaikkajonossa muiden edelle.

Uuden 1.7.2010 voimaanastuvan asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen edellyttää, että osakkeenomistajia on kohdeltava tasapuolisesti myös autopaikkoja jaettaessa. Käytännössä yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen edellyttää sitä, että autopaikat on jaettava tasapuolisesti talossa asuvien osakkaiden ja ns. sijoittajaosakkaiden kesken. Pääajatuksena on, että kaikkia osakasryhmiä on kohdeltava tasapuolisesti (asuinhuoneistojen talossa asuvat osakkaat / muualla asuvat osakkaat, liikehuoneistojen talossa omaa liikettä harjoittavat osakkaat / muualla olevat liikehuoneistojen osakkaat jne).

Uudenkin lain mukaan erilaiset jonotusmenetelmät ovat sallittuja, mutta jonostusjärjestelmissä on noudatettava aina yhdenvertaisuusperiaatetta. Uuden lain myötä ei ole tarkoitus saada jo jaettuja autopaikkoja uudelleenjaetuksi, vaan tiukentuneet vaatimukset koskevat vain 1.7.2010 jälkeen jaettuja autopaikkoja.

Mikäli autopaikkoja halutaan kuitenkin jakaa laillisesti siten, että esimerkiksi talossa asuvat osakkaat ovat etusijalla, on asiasta määrättävä yhtiöjärjestyksessä. Mikäli yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että talossa asuvalla osakkeenomistajalla on etuoikeuksia suhteessa muihin osakkaisiin, vaatii yhtiöjärjestyksen muutos käytännössä kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen.

Se, mitä tässä kirjoituksessa on sanottu autopaikoista, koskee vain taloyhtiön hallinnassa olevia autopaikkoja. Esimerkiksi osakkeina olevia autopaikkoja tai yhtiöjärjestyksen mukaan tiettyyn huoneistoon kuuluvia autopaikkoja yhdenvertaisuusperiaate ja sen vaikutus jakosääntöihin ei koske.

Asiasanat: asunto-osakeyhtiö, taloyhtiö, autopaikka, jakosääntö, yhdenvertaisuus.


PALAA ARKISTOON