Testamenttilahjoitus hyväntekeväisyyteen

Oletko harkinnut testamenttilahjoitusta hyväntekeväisyyteen? Toimitsomme laatii osana vastuullisen marraskuun kampanjaa veloituksetta testamentteja marraskuussa 2019.

Ainakin yhtenä testamentin edunsaajana tulee olla jokin kampanjassa mukana olevista järjestöistä, joiden lista löytyy artikkelin lopusta. Veloituksettomuuden edellytyksenä on, että kyseessä on perusmuotoinen, ns. normaalilaajuinen testamentti. Laajemmissa testamenteissa veloitamme vain perusmuotoisen ja laajemman testamentin kustannuseron.

Testamenttilahjoitukset käytetään lahjoittajan toivomaan kohteeseen. Järjestöt toivovat testamenttilahjoitukset mahdollisimman yleisluontoisina, jolloin voidaan varmasti vastaanottaa lahjoitus ja käyttää se mahdollisimman tehokkaasti. Mikäli lahjoitusta harkitsevalla on erityistoiveita testamenttilahjoituksen kohdentamisesta, on suotavaa varmistaa järjestöltä, minkälaiseen toimintaan testamenttilahjoitus on hyvä tehdä. Jokainen testamenttilahjoitus käsitellään luottamuksella ja ammattimaisesti.

Järjestöt arvostavat ja kunnioittavat lahjoittajaa. Ne noudattavat Suomen lakia sekä vastuullisen varainhankinnan ammatillisia arvoja ja periaatteita sekä alan hyviä käytäntöjä. Vastuulliset toimintatavat tarkoittavat testamenttilahjoitusten suhteen muun muassa sitä, että järjestöt kunnioittavat jokaisen lahjoittajan omaa, vapaata tahtoa ja päätöksen henkilökohtaisuutta. Järjestöt kunnioittavat lahjoittajan oikeuksia antamalla ajankohtaista tietoa siitä, miten lahjoituksia käytetään huomioiden lahjoittajan yksityisyyden ja kunnioittaen lahjoittajan toiveita.

Halutessasi laadituttaa testamentin hyväntekeväisyyteen, ota yhteyttä toimistollemme tai tee suoraan ajanvaraus järjestelmästämme: www.pulkamo.fi/ajanvaraus.

Mukana olevat järjestöt on luetteloitu alla. Lista on päivitetty 11.10.2019, tarkista ajantasainen luettelo https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/keita-olemme/liitto-100-vuotta/vastuullisen-lahjoittamisen-marraskuu/

Mukana olevat järjestöt

Kampanjassa mukana olevat järjestöt edustavat laajasti suomalaista järjestökenttää ja toimivat muun muassa ihmisoikeuksien edistämiseksi, lasten, nuorten ja perheiden hyväksi Suomessa sekä kehitysmaissa, edistävät terveyttä ja hyvinvointia sekä tekevät työtä luonnon- ja eläinsuojelun edistämiseksi.

Kampanjassa mukana olevat järjestöt yhteyshenkilöineen:

 

 


Warning: Undefined variable $categories_list in /var/www/fs1/3/mnafi/public_html/wp-content/themes/pulkamo2019/inc/template-tags.php on line 63

PALAA ARKISTOON