Sijoitusasuntoa varten kannattaa ottaa vuokranantajan vakuutus

Asuntosijoittaminen on helppoa ja vakaata tuloa tuottavaa – mutta vain silloin, kun kaikki sujuu suunnitellusti. Poikkeustilanteita voi olla monenlaisia: vuokralainen voi jättää vuokria maksamatta tai ei pidä asunnon kunnosta huolta. Joskus asunnossa metelöidään ja taloyhtiö saattaa vaatia huoneistoa hallintaanotettavaksi.

Useimmat poikkeustilanteet ovat sellaisia, joissa hyvät lakineuvot ovat tarpeen tai osaava asianajaja välttämätön. Mikäli vuokralainen riitauttaa vuokrasopimuksen päättämisen tai vuokrien ulosottoperinnän aloittamiseksi välttämättömän velkomuskanteen, tarvitaan yleensä asianajajaa. Joskus vuokrahuoneiston omistava taloyhtiön osakkeenomistaja joutuu erimielisyyteen taloyhtiön kanssa: kysymys voi olla esimerkiksi huoneiston hallintaanottamisesta, käyttötarkoitukseen liittyvästä asiasta tai yhtiökokouksen päätöksen moittimisesta. Näissäkin tilanteissa asianajaja on tarpeen.

Kaikkia huoneenvuokrariitoja silmällä pitäen on tärkeää huomata, että kotivakuutusten sisältämät oikeusturvavakuutukset eivät kata yleensä sijoitusasuntoon liittyvien riitaisuuksien asianajokustannuksia lainkaan. Vakuutusyhtiöt myöntävät sen sijaan erillisiä vuokranantajan vakuutuksia, jotka sisältävät oikeusturvavakuutuksen.

Tyypillisesti vuokranantajan vakuutus kattaa asianajokulut noin 8.500 – 10.000 euroon saakka 15-20 %:n omavastuuosuudella. Vakuutusten hinnat ovat tyypillisesti noin 60-80 €/v. Riitaantuneen huoneenvuokra-asian asianajokustannukset käräjäoikeusvaiheessa ovat tyypillisesti useita tuhansia euroja. Taloyhtiöihin liittyvien riitojen asianajokustannukset ovat yleensä huomattavasti suuremmat. Oikeusturvavakuutus kattaa kuluista näissä tilanteissa valtaosan.

Oikeusturvavakuutusta otettaessa – niin vuokranantajalle kuin tavanomaiseen kotivakuutukseenkin – kannattaa hankkia vakuutus, joka kattaa häviötilanteessa myös vastapuolen kulut. Lähtökohtana oikeudenkäynneissä on, että hävinnyt osapuoli on velvollinen korvaamaan voittaneen asianajokulut. Mikäli oikeusturva ulottuu myös vastapuolen kuluihin, oikeudenkäyntien riski pienenee aivan olennaisesti.

Vastapuolen kulujen korvaamisesta ei ole kuitenkaan juurikaan hyötyä, mikäli vakuutusmäärä jää alhaiseksi. Yleensä vastapuolen kulukorvauksen sisältävän vakuutuksen vakuutusmäärän tulisi olla noin 20.000 – 25.000 €, jolloin se tosiasiassa kattaa sekä omat että vastapuolen kulut kaikissa tilanteissa (omavastuuta lukuun ottamatta).

Mikäli haluat kysyä esimerkiksi oikeusturvavakuutuksista, ota yhteyttä meihin esim. sivujemme chatin kautta.


PALAA ARKISTOON