Lesken hallintaoikeuden käyttäminen yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon ja sen merkitys perillisten perintöveroon

Leskellä on oikeus pitää hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käyttämä asunto. Lesken käyttäessä oikeuttaan on perillisten (esimerkiksi lasten) maksettavaksi tuleva perintövero pienempi. Hallintaoikeuden laskennallinen arvo vähennetään asunnon käyvästä hinnasta. Mitä nuorempi leski on puolisonsa kuolinhetkellä, sitä suurempi vähennys on.

Turun hallinto-oikeus on ottanut kantaa ratkaisussaan (4.2.2008, n:o 08/0063/3) hallintaoikeusvähennyksen huomioimiseen perintöverotuksessa silloin, kun lesken omaan varallisuuteen sisältyy hänen kodikseen soveltuva muu asunto kuin yhteisenä kotina käytetty asunto, esimerkiksi sijoituskäytössä oleva osakehuoneisto. Hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan perillisillä on oikeus hallintaoikeusvähennykseen, vaikka leskellä olisikin toinen kodiksi soveltuva asunto.


Warning: Undefined variable $categories_list in /var/www/fs1/3/mnafi/public_html/wp-content/themes/pulkamo2019/inc/template-tags.php on line 63

PALAA ARKISTOON