TIETOJA MAKSUTTOMASTA OIKEUDENKÄYNNISTÄ

Suurin osa pieni- ja keskituloisista voi saada oikeusapua valtion varoista lähes kaikkien oikeudenkäyntiasioiden hoitamiseksi. Asiakkaalla on oikeus valita avustajakseen joko yksityinen asianajaja tai oikeusaputoimiston julkinen oikeusavustaja.

Toimistomme hoitamista rikosasioista suurin osa hoidetaan oikeusapuasioina. Myös monet muut oikeudenkäyntiasiat, erityisesti lapsia koskevat oikeudenkäynnit, hoituvat oikeusavulla.

Oikeusavun saaminen riippuu tuloista ja menoista sekä tietyissä tilanteessa varallisuudesta. Myös puolison tulot saattavat vaikuttaa oikeusavun saamiseen. Oikeusapua voi saada joko kokonaan valtion varoista tai 20-75 % suuruisella omavastuulla.

Esimerkiksi yksin asuva henkilö saa oikeusapua kokonaan korvauksetta, jos kuukausittaiset käyttövarat ovat alle 600 euroa kuukaudessa. Mikäli käyttövarat ovat yli 1.300 euroa kuukaudessa oikeusapua ei myönnetä. Käyttövarat lasketaan vähentämällä tuloista mm. verot, asumiskustannukset ja lapsista johtuvat menot.

Selvitämme aina asiakkaamme mahdollisuuden maksuttomaan oikeudenkäyntiin toimeksiantoa vastaanotettaessa.

Annamme mielellämme lisätietoja maksuttomasta oikeudenkäynnistä. Voit myös tehdä koelaskelman oikeusavun saamisesta oikeushallinnon internetsivuilta löytyvällä koelaskelmalla osoitteesta asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/koelaskelma/

Laadimme oikeusapuhakemuksen asiakkaamme puolesta ja autamme tarvittavien tulo- ja menoselvitysten hankkimisessa.