Korkein hallinto-oikeus: asiantuntijayrityksen osakas voi nostaa ansionsa yhtiöstään osinkona

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi veroasiamiehen valituksen asiassa, joka koski lääkärien oikeutta nostaa ansionsa lääkäreiden yhteisestä yhtiöstä osinkona osakesarjakohtaisesti.

Osakeyhtiössä voi olla useamman lajisia osakesarjoja. Esimerkiksi lääkärit – tai muut ammatinharjoittajat – voivat perustaa osakeyhtiön, jossa kullakin ammatinharjoittajalla on yksi tai useampi ”korvamerkitty” osakesarja. Voitonjako yhtiöstä voidaan yhtiöjärjestysmääräyksellä toteuttaa kunkin osakkaan laskennallista tulosta vastaavaksi.

Ammatinharjottajien yhteisen osakeyhtiön osakkeet voi olla kunkin osakkaan henkilökohtaisessa omistuksessa. Osakeomistus voidaan järjestää myös siten, että kukin ammatinharjoittaja omistaa oman osakeyhtiön (holdingyhtiön), joka omistaa yhteistä yhtiötä. Holdingyhtiörakenteella voidaan päästä verotuksellisesti edulliseen lopputulokseen, sillä osingosta on pääsääntöisesti verovapaata 10 % yhtiön nettovarallisuudesta vastaava määrä.

KHO vahvisti noudatetun verotuskäytännön. Ns. asiantuntijatyötä tekevillä on oikeus nostaa yhtiömuodossa harjoittamastaan ammatista saamansa tulot yhtiöstään päätöksensä mukaan palkkana tai osinkona. Niin ikään on mahdollista, että esimerkiksi lääkäri omistaa holding-yhtiön, joka omistaa sen yhtiön osakkeita, jossa lääkäri harjoittaa ammattiaan. Voitonjako voidaan toteuttaa ”korvamerkitysti” osakesarjoittain.

Tärkeää on, että tällaisessa tapauksessa yhtiön yhtiöjärjestys on laadittu asianmukaisesti. Mikäli voitonjaon halutaan vastaavan kunkin osakkaan työpanosta ja siitä yhtiölle syntyvää tulosta, tästä on määrättävä yhtiöjärjestyksessä. Järjestelyllä voidaan päästä tilanteeseen, jossa korkean ansiotuloveroprosentin sijaan osa tulosta on kokonaan verovapaata ja osasta maksetaan veroa alhaisemmin verotettua pääomatuloa. Esimerkiksi päätoimestaan korkeaa ansiotuloveroa maksava lääkäri voi harjoittaa matalammin verotettua vastaanottotoimintaa sivutoimisesti ja saada siitä tulon alhaisemmin verotettuna pääomatulona.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: KHO:2008:6


Warning: Undefined variable $categories_list in /var/www/fs1/3/mnafi/public_html/wp-content/themes/pulkamo2019/inc/template-tags.php on line 63

PALAA ARKISTOON