KKO: parveketupakoinnin rajoittamismahdollisuuksista asunto-osakeyhtiössä

Korkein oikeus katsoi ratkaisussaan 2008:7, että tupakointi on lähtökohtaisesti luvallista osakehuoneistossa ja myös huoneiston parvekkeella. Asian yleisluontoiseksi arvioimiseksi merkitystä ei ole sillä, onko parveke yhtiöjärjestyksessä mainittu huoneistoon kuuluvaksi vai ei. Riittää, että parveke on tosiasiallisesti osakkaan hallinnassa, kuten asunto-osakeyhtiöiden huoneistoparvekkeiden kohdalla asian laita yleensä on.

Mikäli parveketupakoinnista aiheutuu kohtuutonta haittaa talon muille asukkaille, taloyhtiö voi kieltää parveketupakoinnin. Ilman tällaista kohtuutonta haittaa taloyhtiö ei sen sijaan voi esimerkiksi yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä kieltää parveketupakointia. Haitta voi ilmetä esimerkiksi uhkana terveydelle tai asumisviihtyvyyden kohtuuttomana heikentymisenä.

Taloyhiön osakkaat voivat yhtiötä perustettaessa sopia pätevästi talon savuttomuudesta riippumatta tupakoinnin vastaisuudessa mahdollisesti aiheuttavasta haitasta. Myöhemminkin tällainen päätös on mahdollista ainakin kaikkien osakkaiden siihen suostuessa.


Warning: Undefined variable $categories_list in /var/www/fs1/3/mnafi/public_html/wp-content/themes/pulkamo2019/inc/template-tags.php on line 63

PALAA ARKISTOON