KKO – hinnanalenusta uuden asunnon kaupassa koskeva ratkaisu

Ns. RS-järjestelmään kuuluvissa uudiskohteissa perustajaosakkaan eli grynderin on laadittava asunto-osakeyhtiön taloussuunnitelma. Taloussuunnitelmaan on merkittävä rakentamisvaiheen jälkeistä tilikautta varten laadittu talousarvio, josta ilmenee mm. arvioitu yhtiövastikkeen suuruus.

Korkeimmassa oikeudessa ratkaisussa asiassa asunto-osakeyhtiön perustajaosakas oli laatimassaan taloussuunnitelmassa arvioinut hoitovastikkeen ja vesimaksun selvästi alhaisemmaksi kuin taloussuunnitelmaa laadittaessa olisi ollut ennakoitavissa. Kun annetun tiedon voitiin olettaa vaikuttaneen tehtyihin asunto-osakkeen kauppoihin, olivat ostajat oikeutettuja samaan hinnanalennusta taloudellisen virheen johdosta.

Asuntokauppalain mukaan taloudellisesta virheestä on kysymys muun muassa silloin, kun myyjä ennen kaupantekoa on antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon asunnon omistamiseen tai käyttöön liittyvistä taloudellisista velvoitteista, esimerkiksi yhtiövastikkeesta. Lisäksi edellytetään, että annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.


Warning: Undefined variable $categories_list in /var/www/fs1/3/mnafi/public_html/wp-content/themes/pulkamo2019/inc/template-tags.php on line 63

PALAA ARKISTOON